Silnice III/4867: Rožnov p. Radhoštěm, Tylovice

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Stavební práce na Silnici III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, část 2, úseky 3.3 a 3.4. (objekt C 101.3), zahrnovaly úpravy na vozovce od hrany obruby nutné pro vybudování chodníku, které spočívají především v rozšíření komunikace v obloucích, vybudování dvojřádku z žulových kostek a závěrečná obnova obrusné vrstvy v celé délce. Součástí rekonstrukce je také umístění stávajících autobusových zastávek, nyní situovaných na hlavní komunikaci, do zastávkových zálivů, objekt C 103.3.

 

V rámci zakázky bylo provedeno následující:

Objem hlavních stavebních prací:

SO C 101.3  – Silnice III/4867, 3.3 úsek, km 0,800 – 1,031 Frézování tl.100 mm 486,5 m2
SO C 101.3  – Silnice III/4867, 3.4 úsek, km 1,031 – 1,321 Frézování tl.50 mm 3437,87 m2
SO C 103.3 – Zastávkové pruhy, 3.4 úsek Pokládka živičných vrstev    ACP 16+, ACO 11+ 3 560 m2
    Podklad ze šterkodrti tl. 200 mm  646,3 m2
Datum zahájení: 10.3.2016 ŠCM tl. 150 mm  490 m2
Datum dokončení: 24.8.2016 ŠCM tl. 200 mm  156,3 m2
Místo plnění: Rožnov pod Radhoštěm    
       


reference_repont_roznov_oprava_komunikace04.JPGreference_repont_roznov_oprava_komunikace10.JPGreference_repont_roznov_oprava_komunikace07.JPGreference_repont_roznov_oprava_komunikace09.JPGreference_repont_roznov_oprava_komunikace12.JPGreference_repont_roznov_oprava_komunikace08.JPGreference_repont_roznov_oprava_komunikace01.JPGreference_repont_roznov_oprava_komunikace05.JPGreference_repont_roznov_oprava_komunikace06.JPGreference_repont_roznov_oprava_komunikace02.JPGreference_repont_roznov_oprava_komunikace13.JPGreference_repont_roznov_oprava_komunikace03.JPGreference_repont_roznov_oprava_komunikace11.JPG