Most ev. č. 43415 – 3 Prosenice

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Rozsah stavby je vymezen způsobem stavební úpravy mostní konstrukce. Nosná konstrukce, mostní svršek a část spodní stavby stávajícího mostu ev.č.43415-3 budou odstraněny. Opěry včetně založení budou ponechány. Za ponechané ruby budou provedeny nové piloty, na kterých bude proveden nový ŽB monolitický rám. V rámci stavby mostu bude upraven i přilehlý úsek komunikace. Koryto nebude upravováno – původní opěry budou ponechány a budou i nadále sloužit jako opěrné zdi koryta. Vodní tok Strhanec je regulovatelný. Průtočný profil bude přizvednutím podhledu NK zvětšen. Směrově je vedena silnice ve stávajícím stavu, chodník bude v místě vodní toku umístěn na mostě. Prostorové uspořádání na mostě bude zachováno. Silnice vede přes most v levostranném oblouku.

Z důvodu stísněných poměrů je silnice vedena ve stávajícím stavu a na začátku a konci úpravy je plynule napojena na stávající stav. Plné oboustranné rozšíření vozovky je provedeno pouze ve vrcholu

Základní informace:  

 

 
Druh převáděné komunikace: silnice II/43415   Stavební výška:             0,51 m   
Překračovaná překážka vodní tok Strhanec (náhon)   Délka mostu:         10,08 m
Počet mostních otvorů jeden      Délka přemostění: 10,08 m
Počet mostovkových podlaží: jednopodlažní most   Plocha NK mostu: 106,3 m2
Výšková polohy mostovky. horní mostovka   Volná šířka mostu 10,55 m
Plánované doby trvání: trvalý most   Šířka mostu: 8,05 m
Šířka průchozího prostoru: 2,0 m (chodník na mostě)      
         
Datum zahájení: 2.5.2017      
Datum dokončení: 24.9.2017      
Místo plnění: Prosenice      
Objednatel: SSOK      


20170905_112832.jpg20171005_110817.jpg20170504_123023.jpg20171005_110645.jpg20171005_110828.jpg20170905_113027.jpg20170908_103453.jpg20170911_131128.jpg20170905_112844.jpg20170504_123005 (2).jpg20170905_112933.jpg20170908_103705.jpg20170908_103435.jpg20171005_110855.jpg20170510_123011.jpg20170510_122950.jpg20170908_103543.jpg20170905_112957.jpg20170905_113007.jpg