Mosty Silnice I/35 Zubří, křižovatka se silnicí III/01877

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Předmětem díla bylo přesunutí křižovatky dále od železniční přejezdu SŽDC. Součástí díla byla mimo jiné realizace nového mostního objektu SO 201, opěrné ŽB zdi silnice I/35 SO 202 a úprava stávajících opěr mostu tvořících nábřežní zdi Hodorfského potoka SO 203. 

Stavební objekt SO 201 most nahrazuje stávající přemostění Hodorfského potoka, Nosnou konstrukci tvoří ŽB deska, opěry ve tvaru úhlových ŽB zdí jsou založeny na pilotách průměru 1200mm, funkci nosných křídel zajišťuje navazující objekt opěrných zdí, proluka mezi nový a původním mostem je vyplněna samostatnými zdmi, které jsou součástí tohoto objektu. 

Stavební objekt SO 202 je opěrná zeď silnice I/35 délky 197m včetně mostního otvoru a části konstrukce mostu přes Hodorfský potok. Zeď je provedena jako úhlová, železobetonová. Konstrukce je po délce rozdělena na 10 dilatačních úseků. Tvarově navazuje na krátká rovnoběžná křídla mostu. Kromě krajních dilatačních celků je konstrukce zdi založena pomocí vrtaných ŽB pilot. Ochranu základové spáry před účinky proudící vody řeky Bečvy tvoří ponechané pažení stavební jámy štětovými stěnami.

 

V rámci zakázky bylo provedeno následující:

Objem hlavních stavebních prací:

SO 201 most přes Hodorfský potok Pažení stavebních jam štětovými stěnami: 224 bm
SO202 opěrná zeď silnice I/35 Založení SO na vrtaných ŽB pilotách D 1200 mm dl. 5 – 10m: 175 ks
SO 203 úprava stávajících opěrných zdí Konstrukce ze železobetonu 3.504 m3
SO 001 demolice mostu, SO 002 demolice lávky pro pěší, SO 003 demolice čekárny Uložení betonářské výztuže: 228 t
Datum zahájení: 04/2016    
Datum dokončení: 05/2017    
Místo plnění: Zubří    
       


IMG_1546.JPGIMG_1556.JPGIMG_1557.JPGIMG_1549.JPG