Okružní křižovatka v Novém Jičíně

Vytyčení začátku, konce frézování - vytyčení hran obrub, sloupů veřejného osvětlení, hranice pozemků, kruhového objezdu. Zaměření a vytyčení trasy vodovodu. Zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Datum zahájení: 05/2010    
Datum dokončení: 09/2010    
Místo plnění: Nový Jičín    


repont_zemeremericske_prace001.jpg