III/4412 Potštát, Padesát Lánů

Silnice III/4412 byla v délce 525m vyfrézovaná a jednostranně vyspárovaná do přilehlých příkop. Takto upravená podkladní vrstva byla přehutněná vibračním válcem na požadovanou míru zhutnění dle ČSN 73 6126-1 tab.4 Vibračním válcem byly naměřeny hodnoty 70-90 Mpa (viz. zápis ve stavebním deníku). Odvodnění vozovky je provedeno příčným a podélným sklonem do zatrubněných příkopů podél komunikace. Na takto upravené podkladní vrstvě byla provedena vrstva penetračního makadamu s finálním zaválcovaným povrchem fr. 2-5.

Datum zahájení: 08/2014    
Datum dokončení: 09/2014    
Místo plnění: Potštát, Padesát Lánů    


repont_opravy_komunikace.jpg