Silnice II/495: Uherský Ostroh – Hluk, 2.Etapa

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/495 v extravilánovém úseku od křižovatky se silnicí III/4954 u Ostrožské Lhoty do km 2,902 uzl. staničení, uzl. úsek č.6 „Kongresovka“ v celkové délce 2 879 m.
Stavební úprava silnice spočívala v obnově obrusné a ložné vrstvy v tl. 100 mm ve střední části vozovky, v rozšíření a sanaci krajnic a v kompletní výměně konstrukce vozovky vč. sanace zemní pláně v místech se směrovou úpravou silnice a v místech s nevyhovující únosností stávající vozovky. V rámci stavby bylo řešeno i odvodnění vozovky pomocí silničních příkopů a propustku. Součástí stavby byla úprava napojení sjezdů na přilehlé nemovitosti vč. zatrubnění pod nimi. V rámci stavby byla dále realizována úprava VTL plynovodu v km 4,191 a přeložka oplocení u vodárny, vegetační úpravy spočívající v zatravnění dotčených ploch a výsadbě stromů a keřů. V celém úseku bylo provedeno svislé a vodorovné dopravní značení.

Objem hlavních stavebních prací:

Frézování živičného krytu 28 247 m2   V rámci zakázky byly provedeny následující stavební objekty:
Podklady ze ŠD (tl. 150 a 250 mm, 170 a 30 mm) 60 200 m2   C 000 Vedlejší a ostatní náklady
Pokládka živičných vrstev ACP 16+, ACL 16+, ACO 11+ 54 955 m2   C 101.2 Sil. II/495  KM 4,161 - KÚ
      C 103.2 Sjezdy km 4,161 - KÚ  
Datum zahájení:          05/2016   C 165.2 Definitivní dopravní značení KM 4,161 - KÚ 
Datum dokončení:           11/2016   C 166.2 Provizorní dopravní značení KM 4,161 - KÚ
Místo plnění:             Silnice II/495: Uherský Ostroh - Hluk   C 501.2 Úprava VTL plynovodu v km 4,191
      C 701 Přeložka oplocení u vodárny
      C 801.2 Vegetační úpravy KM 4,161 - KÚ


reference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice01.jpgreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice12.JPGreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice02.jpgreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice08.JPGreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice03.jpgreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice04.jpgreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice06.JPGreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice17.JPGreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice14.JPGreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice15.JPGreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice16.JPGreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice10.JPGreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice07.JPGreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice11.JPGreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice09.JPGreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice18.JPGreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice13.JPGreference_repont_uhersky_ostroh_hluk_silnice05.JPG