Lesní cesta Javořina

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Jednalo se o opravu lesní komunikace na území obce Vsetín. Byla provedena oprava vozovky z penetračního makadamu s dvouvrstvým uzavíracím nátěrem. U lesní komunikace byla provedena i opravy odvodnění.

 

Datum zahájení:  
05/2016 Úprava krytu z kameniva do 0,06 m3/m2 množství: 1 632,60 m2
Datum dokončení: 06/2016 Penetrační makadam asfaltový množství: 1 308 m2
Místo plnění:    Vsetín Nátěr živičný asfaltový 1,8kg/m2 množství: 1 308 m2
    Nátěr živičný asfaltový 1,5kg/m2 množství: 1 627,40 m2
    Oprava propustku z trub plastových    množství: 6 m
    Osazení a dodání ocelové svodnice do vozovky množství: 30 m
    Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm množství: 435 m
    Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem množství: 231 m


reference_repont_oprava_lesnich_cest16.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest06.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest03.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest09.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest05.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest15.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest11.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest13.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest14.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest10.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest02.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest07.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest04.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest01.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest08.JPGreference_repont_oprava_lesnich_cest12.JPG