Oprava mostu přes Sprchový potok, Šternberk

Název mostu: SO 201, Most přes Sprchový potok
Druh veřejné zakázky: stavební práce

Oprava mostu proběhla ve čtyřech fázích z důvodu nutnosti využít část mostu pro provizorní obousměrnou komunikaci. Mostní objekt je dispozičně navržen jako přímo pojížděný most o jednom poli. Rozpětí navrhovaného mostu vychází ze stávající konstrukce a respektuje tvar stávajícího koryta. Most nezhoršuje odtokové poměry. Úhel křížení nového objektu respektuje úhel křížení původního mostu. Ten vychází z úhlu křížení Sprchového potoka a silnice I/46. Při rekonstrukci mostu bude vyměněna nosná konstrukce mostu a odbourány horní části stávajících opěr na výšku cca 0,9 m. Na opěrách bude proveden nový úložný práh. Spodní části opěr a založení mostu bude ponecháno stávající. Nosná konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou deskou uloženou na úložné prahy pomocí vrubových kloubů. Po dokončení rekonstrukce mostu a obnově krytu na silnici I/46 a na okružní křižovatce (OK) bylo obnoveno stávající svislé a vodorovné dopravní značení v původní podobě a rozsahu.

 

Druh převáděné komunikace: pozemní komunikace I/46   Délka mostu: 21,8 m
Překračovaná překážka: Sprchový potok   Délka NK: 9,82 m
Počet mostních otvorů: jeden   Rozpětí polí: 8,16 m
Počet mostovkových podlaží: jednopodlažní most   Délka přemostění: 7,06 m
Výšková polohy mostovky:      horní mostovka   Plocha NK mostu: 195,52 m2
Plánované doby trvání:  trvalý most   Volná šířka mostu  19,31 m
Šířka průchozího prostoru: 3 m (chodník na mostě)      Šířka mostu:  19,91m
Stavební výška: 0,64m   Výška mostu: 2,70 m
         
Datum zahájení:          1. 6. 2016      
Datum dokončení:           26. 11. 2016      
Místo plnění:             Šternberk      


reference_repont_sternberk_sprchovy_potok14.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok12.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok05.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok09.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok11.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok10.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok04.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok06.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok07.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok02.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok08.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok03.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok15.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok01.JPGreference_repont_sternberk_sprchovy_potok13.JPG