Mosty Silnice II/487: Velké Karlovice

Druh veřejné zakázky: Rekonstrukce mostu

ALPINE Bau CZ a.s.: SO 101 Silnice II/487,SO 103 Silnice II/487 US km 5,000-7,636: stavební úprava silnice II/487 byla provedena v celkové délce 7,301 m. Součástí stavebního objektu bylo očištění, dosypání krajnic z vyfrézovaného materiálu, osazení směrových sloupků, obnovení silničních příkop, stavební úpravy propustků v trase, obnova funkčnost a sanace čel propustků. Dále byla obnoveno a doplněno bezpečnostní zařízení. V intravilánu obce byly provedeny vysprávky stávající obrusné vrstvy vozovky tl. 50 mm, lokální vysprávky poruch ložné vrstvy a zpětně položeny dvě živičné vrstvy v tl. 100 mm.
ALPINE Bau CZ a.s SO 101.1: svodidlo na betonovém základu v km 0,439 železobetonová tížní opěrná zeď, ŽB monolitická římsa, ocel. svodidlo, délka zdi 19,9 m.
ALPINE Bau CZ a.s.: SO 102.1: sjezdy s napojením místních komunikací- intravilán.
ALPINE Bau CZ a.s.: SO 102.2: sjezdy s napojením na místní komunikaci- extravilán.
ALPINE Bau CZ a.s.: SO 103.2: sanace okraje vozovky v km 7,540 – 7,600, sanace podloží okraje vozovky ŠD a ŠCM.
ALPINE Bau CZ a.s.: SO 191.1: dopravní značení, trvalé vodorovné a svislé DZ.
REPONT s.r.o.: SO 201.1: most ev.č. 487-033 délka přemostění šikmá 8,67m, kolmá 8,00 m, délka mostu 16,60 m, délka nosné konstrukce šikmá 10,40 m, kolmá 9,60 m, volná šířka mostu 7,50 m, šířka mostu 8,60 m, plocha NK 84,3 m2, ŽB monolitický rám, založený na plošných základech, izolace asfaltovými pásy, asfaltobetonová vozovka. ŽB mostní římsy s levostranným mostním zábradlím a pravostranným zábradelním svodidlem, v rámci rekonstrukce mostu bylo provedeno odláždění koryta toku v rozsahu 158 m2.
REPONT s.r.o.: SO 201.2: most ev.č. 487-033-mostní provizorium převádějící provoz po dobu rekonstrukce mostu.
REPONT s.r.o.: SO 202.1: most ev.č. 487-034 délka přemostění šikmá 11,00 m, kolmá 9,33 m, délka mostu 21,5 m, délka nosné konstrukce šikmá 12,89 m, kolmá 10,93 m, volná šířka mostu 8,25 m, šířka mostu 9,35 m, plocha NK 114,1 m2. ŽB monolitický rám, založený na plošných základech, izolace asfaltovými pásy, asfaltobetonová vozovka. ŽB mostní římsy s levostranným mostním zábradlím a pravostranným zábradelním svodidlem, v rámci rekonstrukce mostu bylo provedeno odláždění koryta toku a kolem mostu v rozsahu 220 m2.
REPONT s.r.o.: SO 202.2: most ev.č. 487-034-mostní provizorium převádějící provoz po dobu rekonstrukce mostu.
REPONT s.r.o.: SO 203.1: most ev.č. 487-035 délka přemostění šikmá 11,64 m, kolmá 9,87 m, délka mostu 19,00 m, délka nosné konstrukce šikmá 13,52 m, kolmá 11,47 m, volná šířka mostu 7, 00 m, šířka mostu 8,60 m, plocha NK 109,52 m2. ŽB monolitický rám, založený na plošných základech. Izolace asfaltovými pásy, asfaltobetonová vozovka. ŽB mostní římsy s oboustranným mostním ocelovým zábradlím, v rámci rekonstrukce mostu bylo provedeno odláždění koryta toku a kolem mostu v rozsahu 130 m2.
REPONT s.r.o. SO 202.2: most ev.č. 487-035-mostní provizorium převádějící provoz po dobu rekonstrukce mostu.

Datum zahájení: 04/2014    
Datum dokončení: 12/2014    
Místo plnění: Silnice II/487: Velké Karlovice    


reference_repont_velke_karlovice_mosty02.JPGreference_repont_velke_karlovice_mosty04.JPGreference_repont_velke_karlovice_mosty06.JPGreference_repont_velke_karlovice_mosty01.JPGreference_repont_velke_karlovice_mosty05.JPGreference_repont_velke_karlovice_mosty03.JPG