Oprava mostu přes Bečvu, Horní Bečva

Druh veřejné zakázky: Rekonstrukce mostu

Základní popis rekonstrukce: Původní konstrukce nosníků KA-67 byla posílena spřaženou deskou tloušťky 200-280mm. Byly vytvořeny nové římsy, úložné prahy, vyměněna ložiska, nové závěrné zídky s přechodovou deskou, obnovena hydroizolace mostu a nové podpovrchové mostní závěry. Byly položeny nové vrstvy AB krytu vozovky.

Délka přemostění šikmá: 12,36 m Rozpětí nosné konstrukce šikmé: cca 15 m
Délka přemostění kolmá: 8,76 m Stavební výška: 1,03-1,07 m
Šikmost mostu: šikmý (45°) Volná šířka mostu: 18 m
    Šířka mezi obrubami: 14 m
    Šířka chodníku na návodní straně: 2,05 m
    Šířka chodníku na povodní straně: 2,05 m
Datum zahájení: 30.9.2013 Zatížení a zatížitelnost mostu: normální: 32 t
Datum dokončení: 30.10.2014   výhradní: 80 t
Místo plnění: Sil I/35 Horní Bečva   výjimečná: 196t


reference_repont_horni_becva_most15.jpgreference_repont_horni_becva_most05.jpgreference_repont_horni_becva_most07.jpgreference_repont_horni_becva_most14.jpgreference_repont_horni_becva_most06.jpgreference_repont_horni_becva_most11.jpgreference_repont_horni_becva_most02.jpgreference_repont_horni_becva_most01.jpgreference_repont_horni_becva_most13.jpgreference_repont_horni_becva_most09.jpgreference_repont_horni_becva_most10.jpgreference_repont_horni_becva_most17.JPGreference_repont_horni_becva_most08.jpgreference_repont_horni_becva_most04.jpgreference_repont_horni_becva_most03.jpgreference_repont_horni_becva_most16.jpgreference_repont_horni_becva_most12.jpg