I/57 Most přes potok Vesník u obce Semetín

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Stavební úpravy probíhaly za úplné uzavírky mostu, provoz byl po dobu rekonstrukce převeden na mostní provizorium vedle mostu. Dále bylo provedeno: odstranění vozovkových vrstev, říms, zábradlí, izolace, vyrovnávacího betonu. Nosná konstrukce byla zvednuta a byla provedena sanace úložného prahu a výměna elastomerových ložisek, poté byla NK spuštěna. Povrch NK byl očištěn od nesoudržných částí betonu, byly navrtány spřahující trny včetně výztuže a byla provedena nová mostovka, včetně křídel a závěrných zídek. Následně byla provedena nová celoplošná mostní izolace na pečetící vrstvou s ochranou z litého asfaltu. Na mostě a v předpolí byly položeny nové konstrukční asfaltové vrstvy. Spodní stavba byla sanována a byly obnoveny kamenné dlažby pod mostem. Dále bylo provedeno nové vodorovné dopravní značení, na římsách bylo osazeno nové zábradelní svodidlo a napojeny nové silniční svodidla. Po spuštění provozu na zrekonstruovaném mostě bylo rozebráno mostní provizorium a dokončeny terénní úpravy v okolí mostu

 

Druh převáděné komunikace: pozemní komunikace I/57   Délka mostu: 14,82 m
Překračovaná překážka: potok Vesník   Délka přemostění: šikmá 10,70 m
Počet mostních otvorů: jeden     kolmá 10,385 m
Počet mostovkových podlaží: jednopodlažní most   Délka NK: šikmá 12,38 m
Stavební výška: 0,88m     kolmá 12,015 m
      Rozpětí jednotlivých polí: šikmé 11,365 m
        kolmé 11,03 m
      Šikmost levá: 76°
      Volná šířka mostu: 11,56 m
Datum zahájení:          1. 9. 2015   Výška mostu nad terénem: 3,83 m
Datum dokončení:           30. 11. 2015   Plocha NK mostu: 161,6 m2
Místo plnění:             sil I/57 Semetín    Levá římsa: 0,91 m
      Jízdní pruhy: 2x 5,78 m
      Pravá římsa: 1,00 m
      Šířka mostu: 13,47 m


reference_repont_vesnik_most07.JPGreference_repont_vesnik_most09.JPGreference_repont_vesnik_most01.JPGreference_repont_vesnik_most11.JPGreference_repont_vesnik_most03.JPGreference_repont_vesnik_most02.JPGreference_repont_vesnik_most10.JPGreference_repont_vesnik_most08.JPGreference_repont_vesnik_most04.JPGreference_repont_vesnik_most12.JPGreference_repont_vesnik_most05.JPGreference_repont_vesnik_most06.JPG